XI KONFERENCIJA NOVE TEHNOLOGIJE I STANDARDI: DIGITALIZACIJA NACIONALNE BAŠTINE
Beograd, 20 - 21. 9 2012.
Matematički fakultet, BeogradPrvo obaveštenje
Program
Knjiga apstrakata
Prezentacije
Fotografije sa skupa
Održavanje konferencije su pomogli


Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije
Matematički fakultet, Beograd
Matematički institut SANU
Projekat III 44006, Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštiti nacionalne baštine i obrazovanju