X KONFERENCIJA NOVE TEHNOLOGIJE I STANDARDI: DIGITALIZACIJA NACIONALNE BAŠTINE
Beograd, 22 - 23. 9 2011.
Matematički fakultet, BeogradPrvo obaveštenje
Program
Održavanje konferencije su pomogli


Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije
Matematički fakultet, Beograd
Matematički institut SANU
Projekat III 44006, Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštiti nacionalne baštine i obrazovanju