Nacionalni centar za digitalizaciju

Glavni cilj Nacionalnog centra za digitalizaciju (NCD), od pokretanja 2002. godine, je forimiranje konzorcijuma vodećih domaćih kulturnih i istraživačkih institucija uključenih u digitalizaciju nasleđa. Trenutno, konzorcijum uključuje Matematički institut SANU, Matematički fakultet, Beograd, Narodnu biblioteku Srbije, Narodni muzej iz Beograda, Arheološki institut, Arhiv Srbije, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture-Beograd i Jugoslovensku kinoteku. Saradnja je usmerena na:

Za postizanjene ovih ciljeva sprovode se sledeće aktivnosti:


[The text of this page is available for modification and reuse under the terms of the Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported License and the GNU Free Documentation License (unversioned, with no invariant sections, front-cover texts, or back-cover texts).]